Tomasz Szlendak – współpomysłodawca projektu

Profesor nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się socjologią kultury, konsumpcji i rodziny. Opublikował m.in. Architektonikę romansu (2002), Zaniedbaną piaskownicę (2003),Supermarketyzację (2004, 2008), Leniwe maskotki, rekiny na smyczy (2005) i Socjologię rodziny (2010). Jest członkiem redakcji Studiów Socjologicznych. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika Polityka. Prowadzi badania nad przemianami obyczajów, aktywnością kulturalną, seksualnością i jakością życia. Zastanawia się, co socjologia może powiedzieć o przyszłości.

Kontakt: szlendak@umk.pl