Jacek Nowiński

nowinskiHistoryk i menedżer kultury. W latach 1991-2003, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Elblągu. Od 2003 r. – dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida i członek Krajowej Rady Bibliotecznej poprzedniej i obecnej kadencji. Współautor i realizator wielu projektów społecznych, kulturalnych i naukowych z udziałem podmiotów państwowych, samorządowych i gospodarczych. Od wielu lat zajmuje się jako praktyk i teoretyk problematyką zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury w Polsce.

Kontakt: j.nowinski@bibliotekaelblaska.pl