Michał Wróblewski

michal_wroblewsiAbsolwent filozofii (2009) i socjologii (2010) w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UMK.

Asystent w Zakładzie Filozofii Współczesnej IF UMK oraz doktorant w Zakładzie Badań Kultury IS UMK. W swoich badaniach zajmuje się teorią hegemonii, studiami nad nauką i technologią oraz zjawiskiem biomedykalizacji. Interesuje się też filozofią kultury oraz współczesną filozofią francuską. Publikował m.in. w „Studiach Socjologicznych” oraz „Przeglądzie Filozoficznym”.

Kontakt: michal.wroblewski@umk.pl