Łukasz Afeltowicz – koordynator merytoryczny

image
Filozoficznie przeszkolony socjolog. Jego zainteresowania obejmują socjologię nauki, technologii oraz medycyny. Szczególnie interesują go innowacje (społeczne, technologiczne i socjo-techniczne) metody ich wdrażania oraz determinanty ich sukcesu. Przygotowywał i realizował projekty badawcze w ramach programów MNiSW, NCN, NCBiR, 7.PR Euratom. Publikował na łamach Polish Sociological Review, Studiów Socjologicznych, Kultury i Społeczeństwa. Jest autorem lub współautorem czterech monografii, w tym „Maszyn społecznych” (wraz z Krzysztofem Pietrowiczem) oraz „Arystokratów i rzemieślników” (wraz z Radosławem Sojakiem).

Kontakt: lukasz.afeltowicz@umk.pl