Krzysztof Olechnicki – kierownik projektu

kolechnickiUrodzony w roku misji Apollo 11, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Socjologii UMK, kierownik Zakładu Badań Kultury. Interesuje się możliwościami metod wizualnych (socjologia i antropologia wizualna), antropologią społeczną, socjologią internetu i nowymi ruchami społecznymi. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z nami”. Po godzinach: czechofil, poddany Caissy, meloman, fotoamator i piwowar – najchętniej symultanicznie.

Kontakt: ko@umk.pl