Jacek Gądecki

gadecki

dr hab. Jacek Gądecki (Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej WH AGH w Krakowie) – socjolog i antropolog społeczno-kulturowy. Zajmuje się socjologią i antropologią miasta i architektury oraz życia codziennego. Jego projekty badawcze dotyczą relacji między architekturą i tożsamością, a także przemian miejskich związanych ze stylem życia. Badał m.in. procesy grodzenia osiedli mieszkaniowych i gentryfikacji dzielnic. Był stypendystą m.in. Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz FNP. Obecnie zajmuje się etnografią infrastruktury, przestrzeniami innowacji oraz procesami zamieszkiwania, a także koncepcjami smart city.

Kontakt: