Anna Wójtewicz

wojtewiczAdiunkt w Pracowni Badania Jakości Życia (w latach 2012-2015 w Zakładzie Polityki Społecznej), doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, specjalność: socjologia ciała (2012) – promotor prof. dr hab. Tomasz Szlendak, magisterium (2006) – Zakład Badań Kultury UMK. 2004-2006 Studium Pedagogiczne przy UMK. Obszary zainteresowań: socjologia ciała, socjologia zdrowia i medycyny, polityka zdrowotna i promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, socjologia i antropologia płci oraz socjologia konsumpcji.
Uczestniczka licznych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych (organizowanych m.in. przez ESA oraz PTS). Badaczka, analityk, konsultantka i autorka raportów (również w ramach projektów współfinansowanych z EFS).
Stypendium w ramach projektu „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR” ze środków EFS i Budżetu Państwa w ramach ZPORR, Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”

Kontakt: anna.wojtewicz@umk.pl